آخرین خبرها
صفحه اصلی » معرفی دانشکده » معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته پزشکی

عنوان و مقطع رشته به فارسی و انگلیسی:

رشته: پزشکی (Medicine)

مقطع: دکتری عمومی (MD) Doctor of Medicine

 

تعریف رشته:

پزشکی شاخه ای از علوم کاربردی است که با هدف حفظ و ارتقای سلامت، به تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها می پردازد. ربیع ابن احمد اخوینی در هدایه­المتعلمین که کهن ترین کتاب پزشکی فارسی(قرن چهارم هجری) است، طب را این گونه تعریف می­کند: «بجشکی (پزشکی) پیشه ای بود که سلامت آدمیان نگاه دارد و چون رفته بود بازآرد، به علم و عمل».

رشته پزشکی در مقطع دکتری عمومی (MD)Doctor of Medicine پایه و بنیان تمام شاخه های تخصصی پزشکی به شمار می رود و از این رو، کسب مهارتهای مورد انتظار در این دوره نه تنها برای ارائه مناسب خدمات پزشکان عمومی به جامعه ضروری است، بلکه موفقیت در دوره های تخصصی و فوق تخصصی نیز مستلرم طی صحیح فرآیند طبیب شدن در دوره پزشکی عمومی می باشد.

دانش آموختگان پزشکی عمومی، دانش، هنر و مهارت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها را از طریق کسب دانش ضروری در علوم پایه پزشکی و شاخه های مختلف علوم بالینی، تمرین و ممارست در به کارگیری این علوم در مواجهه با بیماران و مراجعین و نیز تمرین و تکرار مهارتهای عملی به دست می آورند. به علاوه، لازم است به موازات کسب دانش و مهارت، به رشد اجتماعی و حرفه ای لازم برای احراز صلاحیت شغل طبابت از طریق مشارکت هدایت شده، هدفمند و توام با بازاندیشی در تعاملات حرفه ای در طول تحصیل به خصوص در ضمن کارآموزی و کارورزی دست یابند. برای تحقق این اهداف لازم است استانداردهای برنامه مندرج در فصل ۴ این سند به دقت اجرا شود.

 

شرایط و نحوه پذیرش:

قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

 • مراکز بهداشتی درمانی، مطبهای خصوصی و بیمارستانها
 • سازمان ها و موسسات مرتبط با خدمات سلامت
 • مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی

 

اهداف برنامه :

 • هدف نهایی برنامه آموزش پزشکی عمومی، این است که دانشجویان با کسب توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان این دوره، قادر شوند مراعات ضوابط اخلاق حرفه ای، مراقبت از سلامت افراد تحت پوشش و درمان بیماران را مطابق با استانداردهای خدمات بر عهده بگیرند، توانایی مدیریت اطلاعات و یادگیری مادام العمر را کسب نمایند و به عنوان خط مقدم خدمات در نظام سلامت به خوبی ادای وظیفه کنند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در جامعه:

وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته شامل:

توانمندی ها و مهارت های اصلی مورد انتظار:

محورهای اصلی توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان پزشکی عمومی عبارتند از:

 • مهارت‌های بالینی
 • مهارت‌های برقراری ارتباط
 • مراقبت بیمار (تشخیص، درمان، بازتوانی)
 • ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام سلامت و نقش پزشک در آن
 • پیشرفت فردی و فراگیری مستمر
 • تعهد حرفه‌ای، اخلاق و حقوق پزشکی
 • مهارت‌های تصمیم گیری، استدلال و حل مسأله

 

تعداد کل واحد های درسی: تعداد کل واحدهای درسی در این دوره ۲۹۷ واحد است که به شرح زیر می باشد :

 

دروس عمومی ۲۴ واحد
دروس پایه الزامی ۵/۶۹ واحد
دروس تخصصی الزامی ۵/۱۷۷ واحد
دروس انتخابی ۲۰ واحد
پایان نامه ۶ واحد
جمع ۲۹۷واحد

 

مراحل: دوره پزشکی عمومی شامل ۴ مرحله است:

 • علوم پایه،
 • مقدمات بالینی،
 • کارآموزی،
 • کارورزی

 

 

 

 

دروس الزامی:

دروس الزامی شامل محتوای ضروری (core curriculum) است که یادگیری آن برای همه دانشجویان رشته پزشکی عمومی به منظور تحقق توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی الزامی است. دانشکده پزشکی بایستی شرایطی را فراهم کند که از ارائه این دروس و تحقق اهداف مندرج در آن اطمینان حاصل گردد.

دروس الزامی دوره در چهار مرحله دوره پزشکی عمومی به شرح زیر ارائه می شود:

 

۱) مرحله اول (علوم پایه):

دروس عمومی: حداقل ۸ واحد از ۲۴ واحد الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی

دروس پایه: حداقل ۵/۴۶ واحد از ۵/۶۹ واحد پایه الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی

ورود به مرحله مقدمات بالینی منوط به کسب نمره قبولی در آزمون جامع علوم پایه است. 

 

۲) مرحله دوم (مقدمات بالینی):

تعداد واحدهای اختصاصی مرحله مقدمات بالینی:  ۲۹ واحد 

تعداد واحدهای شناور بین مراحل علوم پایه و مقدمات بالینی:  ۱۵ واحد

 

۳) مرحله سوم (کارآموزی):

حداقل طول مرحله کارآموزی ۲۱ ماه  است که می تواند حسب برنامه دانشکده به دو بخش کارآموزی ۱ (یا استیودنتی) و کارآموزی۲ (یا اکسترنی) تقسیم شود.

تعداد واحدهای نظری خاص مرحله کارآموزی (الزامی): ۳۱ واحد

تعداد واحدهای کارآموزی بالینی(الزامی): ۶۳ واحد (معادل ۲۱ ماه)

تعداد واحدهای نظری شناور بین مقدمات بالینی و کارآموزی (الزامی):  ۷ واحد 

 

در پایان مرحله سوم، دانشجو باید برای ورود به مرحله کارورزی موفق به کسب نمره قبولی در آزمون جامع پیش کارورزی شود.

برای شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، بایستی دانشجو تمام دروس عمومی، و تمام دروس پایه و تخصصی مربوط به مراحل مقدمات بالینی و کارآموزی را با موفقیت گذرانده باشد.

 

۴) مرحله چهارم (کارورزی):

طول مرحله کارورزی: ۱۸ ماه

تعداد واحد الزامی کارورزی: ۵۶ واحد

دفعات و مقاطع ارزیابی

۱- آزمون های جامع دوره پزشکی عمومی عبارتند از:

 • آزمون جامع علوم پایه: در پایان دوره علوم پایه
 • آزمون جامع پیش­کارورزی: در پایان دوره کارآموزی
 • آزمون مهارتی پایان دوره: پس از طی شش ماه از دوره کارورزی

موفقیت در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش­کارورزی برای ورود دانشجویان به مرحله بعدی آموزش، و قبولی در آزمون مهارتی پایان دوره برای فراغت از تحصیل الزامی است.