آخرین خبرها
صفحه اصلی » معرفی دانشکده » راه های ارتباطی

راه های ارتباطی

نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم

تلفن: ۵-۳۷۷۸۰۰۰۱-۰۲۵

کد پستی: ۳۷۱۴۶۶۸۶۶۹

صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۶۴

پست الکترونیک: info[at]msbqom-iau.ac.ir

تلفن : ۷-۳۷۷۸۰۰۰۱ ۰۲۵